Geppert 12.


Justyna Mędrala

Artystka w swoich wczesnych pracach koncentrowała się przede wszystkim na rysunku, testując możliwości i ograniczenia tego narzędzia. Dążyła do uzyskania efektu przestrzenności, co otworzyło jej drogę do prac na płótnie oraz instalacji przestrzennych.
Charakter prac Justyny Mędrali wynika w dużej mierze z właściwości materii, z którą artystka pracuje. To intrygujące wydobywanie na pierwszy plan procesu samoorganizacji materii, otwiera nowe perspektywy estetyczne dla kontynuacji takich eksperymentów jak neoawangardowe malarstwo materii. Justyna Mędrala, podobnie jak tamci artyści, wyczulona jest na zmysłowe wartości, w jej przypadku węgla czy wosku pszczelego, testując ich materializacje i transformacje.

Kontekst dla jej twórczości mogą stanowić nie tylko „ślady” historyczno-sztuczne, ale także, fascynacja „nowym materializmem” w kulturze, humanistyce, sztuce, nauce. Istotną rolę w komponowaniu tej nowej perspektywy odegrała fizyka i narzędzia badawcze, które pozwoliły inaczej spojrzeć na to, co materialne, nie zatrzymując się na opozycji pomiędzy żywym, a nieożywionym, ale przede wszystkim docenić poziomy organizacji, znacznie wykraczające poza to, co definiujemy jako „życie”. Skomplikowane procesy stawania się taką, a nie inną materią (która de facto pozostaje w nieustannym ruchu) uświadamiają nam, że stereotypowe granice stabilizujące myślenie o różnicach między podmiotem a przedmiotem, przyczyną a efektem, są nie do utrzymania, jeżeli przyjrzeć im się w perspektywie współczesnych analiz naukowych. Relacje, przepływ, wymiana, czy intraakcyjność są kluczowymi kategoriami za pomocą, których próbuje się obecnie myśleć o materii.
W tym kontekście prace Justyny Mędrali, podążające za materialnością zarówno węgla, jak i wosku, są ciekawym komentarzem i polem demonstracji tej innej, trudnej do wyobrażenia czasowości, organizacji i transformacji.

Aleksandra Jach

 


 

Ur. w 1988 roku w Krakowie

W 2013 r. ukończyła Wydział Grafiki na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom zrealizowała w Pracowni Obrazowania Cyfrowego. W tym samym roku rozpoczęła studia doktoranckie na macierzystej uczelni.

Wystawy indywidualne
2014 - Krew, morze, Galeria AS, Kraków

Wystawy zbiorowe
2015 – Walter Koschatzky Kunst-Preis, Museum of Modern Art MuMoK w Wiedniu, Austria
2015 – Mocne stąpanie po ziemi, wystawa w ramach projektu Rezerwat, Galeria Sztuki Współczesnej BWA Katowice
2015 – Mocne stąpanie po ziemi – Galeria Miejska BWA w Tarnowie
2015 – Triennale Młodych we Lwowie, Muzeum Idei, Lwów, Ukraina; Kongres Kultura dla Partnerstwa Wschodniego
2015 – To, co jest i co nam się wydaje, że jest, Galeria Szara w Cieszynie
2014 – 7. Ogólnopolskie Triennale Młodych w Orońsku, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku
2013 – Najlepsze Dyplomy ASP w Krakowie, Pałac Sztuki TPSP w Krakowie, Kraków
2013 – Wystawa rysunków, KRAKERS Gallery Weekend, Galeria ERSATZ, Kraków
2012 - Lektura obowiązkowa, wystawa książek artystycznych, BWA Sokół w Nowym Sączu

Nagrody
2015 – Wyróżnienie w międzynarodowym konkursie rysunkowym Walter Koschatzky Kunst-Preis, Museum Moderner Kunst w Wiedniu, Austria
2014 – Talenty Trójki 2014, nagroda główna w kategorii „sztuki wizualne”, Polskie Radio Trójka

2008 – Stypendium Artystyczne Polskiego Funduszu Humanitarnego we Francji
2007 – Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Polsce 
2007 – Dolina Kreatywna, druga nagroda w konkursie stypendialnym w kategorii „sztuki wizualne”, Telewizja Polska S.A