Geppert 12.


Krzysztof Nowicki

Malarstwo Krzysztofa Nowickiego jest nasycone licznymi odniesieniami do bogatej tradycji sztuki. To, co narzuca się nam już przy pierwszym oglądzie jego prac to nawiązania do malarstwa doby renesansu i baroku. Artysta odtwarza motywy przedstawień takich twórców jak Pieter Boel, Giuseppe Bazzani, Giovanni Battista Caracciolo, Guido Reni i innych, czym wpisuje się w obecne tendencje do sięgania ku przedstawieniom religijnym.  Religijność jednak traktuje w bardzo przewrotny sposób, jest ona u niego dopiero punktem wyjścia do licznych poszukiwań formalnych i treściowych. Przedstawienia figuralne świętych, martwych natur czy scen biblijnych, celowo zanikające bądź mocno rozmyte na jego obrazach ustępują miejsca chłodnej współczesnej geometrii. I to ona staje się dominującym wątkiem jego obrazów. Linie łączące punkty nasuwają na myśl siatki 3D, stosowane w grafice komputerowej do generowania obrazów brył. Tak, jakby poza malarską barwną plamą Nowicki parał się również rzeźbą, transponowaną na płaską powierzchnię. Czasem są one tylko pajęczyną spinającą w swym obrębie klasyczne przedstawienia. Bywa, że powierzchnie które się między sobą tworzą, nabierają materialności jak w klasycznym malarstwie geometrycznym, rozbijając strukturę obrazu niczym pryzmat, w którym załamują się barwy i światło. To ostatnie zresztą odgrywa w obrazach ważną rolę – łączy malarstwo światłocieniowe z rozbłyskami przypominającymi stroboskop czy ultrafiolet.

Rozbudowany techniczny sztafaż stosowany przez Nowickiego nie zaciera głębszych treści, zawartych w obrazach. Sceny ekstazy świętych, ich uduchowione oblicza i pełne patosu pozy poruszają również współczesnych widzów. Jeśli szukać w nich rewolucji, to raczej przez uwspółcześnienie uniwersalnych prawd, niż brutalne zerwanie z tradycją obrazowania.

Piotr Stasiowski

 


 

Ur. w 1988 roku w Bydgoszczy.

W 2013 roku ukończył studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w pracowni prof. Teresy Miszkin.

Wystawy indywidualne
2016 – Adoracje, Galeria Żak, Gdańsk
2015 – Obraz.obj, Galeria Sztuki Współczesnej BCK, Brzeg
2015 – Wieszajmy artystów każdego dnia, Nowa Kolonia Artystów, Gdańsk
2015 – Martwa Natura z przesadą, Galeria Kuratorium, Warszawa

Wystawy zbiorowe
2016 – Przez Pryzmat - odsłona trzecia, Galeria Neon, Wrocław
2016 – II Pomorskie Triennale Sztuki, PGS, Sopot
2015 – Absolwent. Po Akademii - Płynne tożsamości, IS Wyspa, Gdańsk
2015 – Wystawa pokonkursowa VII Triennale z martwą naturą, BWA, Sieradz
2015 – Przez Pryzmat - Odsłona druga, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2015 – Wystawa pokonkursowa fundacji im. F. Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa
2014 – Snap to Grid" Los Angeles Center for Digital Art, Los Angeles, USA
2014 – Outside®, Gare de Strasbourg, Strasbourg, Francja
2014 – Welcome to the Artist Home, HK Arts Centre, Hong Kong
2014 – PROWINCJA duż[EGO] FORMATU, Muzeum Regionalne w Głogówku
2014 – NO TITLE, Galeria Art Affairs, Gdańsk
2014 – Przez Pryzmat, Pałac Sztuki, Kraków
2013 – Wystawa pokonkursowa fundacji im. F. Eibisch, Galeria Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa
2013 – PROMOCJE 2013, Legnica
2013 – Malarstwo Językiem Uniwersalnym, Galeria DAP2, Warszawa
2013 – Malarstwo Językiem Uniwersalnym, Centrum im. L. Zamenhofa, Białystok
2013 – Pokuszenia - Krzysztof Nowicki i Cyryl Polaczek, Galeria przy Teatrze, Warszawa
2013 – III Przegląd Młodej Sztuki Świeża Krew, wystawa pokonkursowa, galeria Socato, Wroclaw
2013 – Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie, wystawa pokonkursowa, UAP, Poznań
2013 – Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie, wystawa pokonkursowa, Miejski Ośrodek Sztuki, Gorzów Wlkp.
2012 – Bliskoznacznie, Galeria Sztuki Współczesnej MD_S, Wrocław
2012 – III Ogólnopolskie Triennale Granice Rysunku, Galeria Miejska, Rzeszów
2011 – 4 Światy - twarzą w twarz, ‘Zejman’, Gdańsk
2011 – Wystawa młodej sztuki, Królewska Fabryka Karabinów, Gdańsk

Nagrody, stypendia i inne
2015 – Finalista konkursku fundacji im. F. Eibisch, Warszawa
2014 – Artist Home Base, rezydencja artystyczna, Hong Kong Art Centre, Hong Kong
2013 – I Nagroda w konkursie Artystyczna Podróż Hestii - stypendium w Nowym Jorku
2013 – Wyróżnienie Honorowe konkursu Fundacji im. F. Eibisch, Warszawa
2013 – Nominacja do Nagrody Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu Nowy Obraz/Nowe Spojrzenie, Poznań
2013 – Nominacja do Nagrody Artystycznej Artnoble w ramach Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk,
Żyrardów
2011 – uczestnictwo w międzynarodowym plenerze artystycznym European forum of history & arts,
Krzyżowa
2009 – 2010 – Stypendium Erasmus, Istambuł, Turcja