Geppert 12.


Małgorzata Kalinowska

Szczególnym momentem odkrywania twórczości Małgorzaty Kalinowskiej jest wartość obrazu wkraczającego w przestrzenie intymne, wewnętrzne. Autorka porusza się w materii niedostępnej werbalnej spowiedzi, odpowiedzi czy też manipulacji słownej. Kalinowska wraca swoimi obrazami do aktywności twórczej powiązanej z elementarną powinnością artysty jako istoty określającej stan człowieka wobec samego siebie oraz wobec problemów związanych z egzystencją w przestrzeniach determinujących nasze codzienne życie. Istotą jest wartość nas samych wobec rzeczywistości. Takie postawienie artystycznego problemu staje się miernikiem sensowności i aktualności artystycznej postawy. Obrazy Małgorzaty Kalinowskiej dotykają wnętrza, choć są opowieścią o postrzeganiu otoczenia. Budzą pragnienie bycia i czucia tego świata. Świata będącego rzeczywistością wnętrza, które pozwala czuć się w pełni człowiekiem poszukującym i znajdującym istoty równe sobie. Obrazy pełne asamblaży, farby, tajemniczej formy są pracami pełnymi koloru i emocji. Ich siła to naturalność ludzkiego gestu i uczucia oraz umiejętność przeżycia każdego dnia w zgodności z sobą.

Wacław Kuczma

 


 

2014 - Dyplom z malarstwa pod opieką dr hab. Anny Królikiewicz, aneks ze sztuki włókna, opiekun:  dr Agata Głowacka–Zielińska, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

2011 - Universidad de Salamanca, Hiszpania

Wystawy i konkursy
2016 - wystawa zbiorowa #DZIEWCZYŃSKO podczas International Art Fair Warsaw w ramach projektu Galerianka, Warszawa
2016 - wystawa zbiorowa Bliżej ciała, BWA Tarnów
2016 - wystawa zbiorowa Bliżej ciała, Muzeum Regionalne w Świebodzinie
2015  - wystawa zbiorowa Układ ciała, Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim
2015  - wystawa zbiorowa Podskórnie, Galeria Centralne Oko, Poznań
2015 - wystawa zbiorowa (Nie) dotykaj! Haptyczne aspekty sztuki polskiej po 1945 roku, CSW Toruń
2015 - wystawa zbiorowa Młode Malarstwo. Dyplomy 2014, ASP Gdańsk
2014 - Wyróżnienie honorowe za pracę Przekleństwa cielesności w konkursie Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2014
2014 - ogólnopolska wystawa Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych, Gdańsk
2013 - Wystawa pt. Nieulotne, Gdański Archipelag Kultury, Sobieszewo
2008 - Wyróżnienie w Ogólnopolskim konkursie Artystyczny indeks Hestii