Geppert 12.


Marcin Kozłowski

Marcin Kozłowski zrealizował swój dyplom w 2013 roku w pracowni prof. Wojciecha Cieśniewskiego. Jego malarstwo zostało wysoko ocenione przez Radę Wydziału Malarstwa, która uhonorowała go wyróżnieniem rektorskim.

Treścią dyplomu był cykl obrazów ze zbiorami prostych znaków tworzących różne konteksty interpretacyjne. Można w nich było postrzegać zarówno proste konstrukcje, jak też wysublimowany erotyzm. Malarstwo Marcina Kozłowskiego wysoko ocenił także Wojciech Fangor, rekomendując go do stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Marcin Kozłowski jest aktywnym twórcą obecnie pracującym na rodzimym wydziale jako asystent. W 2013 roku brał udział w Międzynarodowym Przeglądzie Twórczości Artystycznej Akcja Kreacja w Warszawie uzyskując wyróżnienie, w 2014 roku został finalistą legnickich Promocji. Także w 2014 roku był autorem indywidualnej wystawy w Galerii Beta 16 w Warszawie. Komentując twórczość Marcina Kozłowskiego kurator tej wystawy p. Magdalena Sołtys napisała: Kozłowski uprawia abstrakcję geometryczną, inspirowany porządkiem architektury, często bada możliwości symetrii, także ją zaburza. Uzyskuje efekty optyczne zbliżone do op-artu. Posługuje się znakiem dopełniania się skrajności, wzajemnego uzupełniania odmienności. Spotykają się tu natura i kultura, logika i intuicja, rozum i uczucie (…), zachowując swe cechy i harmonijnie współgrając. Można by powiedzieć, że takie jest życie, i dodać, że jest w tym jego pochwała. A znajomość sekretnej geometrii wcale nie jest konieczna. Z drugiej strony – znaki zdają się tworzyć sytuacje komunikacyjne, jakby warianty ludzkich spotkań. Dwie, trzy, cztery jakby osoby zbliżone do siebie lub oddalone, jakby sobie przychylne czy odwrócone plecami, w porozumieniu i bez niego... Niejednokrotnie obrazy mogą być odbierane jako erotyki. Można w nich także wyczytać, że opisują cykl życia. I właśnie – niedawno artysta zaproponował symboliczny cykl „Jajko”. Równocześnie pracował nad cyklem „1”, używając symboliki liczby. Wiele znaczą także zapisane na płótnie plusy i minusy. Kiedy indziej Kozłowski buduje w obrazie układy przy pomocy pulsujących kolorem linii – jakby z radiacją – utrzymując je na klasycznym podrysowaniu ołówkiem. (…) Asceza, elegancja, zmysłowość, dyscyplina form i znaczeń, dyskretna metafora (…) charakteryzują to malarstwo.

Jacek Dyrzyński

 


 

Ur. w 1984 roku w Działdowie.

W latach 2008–2013 studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowniach profesorów: Andrzeja Rysińskiego (2008–2009), Jarosława Modzelewskiego (2009–2011) i Wojciecha Cieśniewskiego (2011–2013). W 2013 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem rektorskim, zrealizowany pod kierunkiem prof. Wojciecha Cieśniewskiego. Aneks do dyplomu przygotował w Pracowni Technologii i Technik Malarstwa Ściennego pod kierunkiem prof. Edwarda Tarkowskiego. Jest asystentem na rodzimym wydziale.