Geppert 12.


Olga Dziubak

Istotnym elementem myślenia o malarstwie dla Olgi Dziubak jest proces związany z materią i doświadczeniem pracy nad obrazem, wątek performatywnego traktowania materii.

Ta młoda artystka nie jest ukierunkowana na wykorzystywanie jednego medium, używa różnych środków w zależności od tematyki, którą podejmuje. Jej doświadczenia wynikające z działalności na polu performance wprowadzają interesującą jakość w obszar refleksji na temat sztuki aktualnej.

Malarskość zawarta w warstwie wizualnej prac jest elementem spajającym działania na polu multimedialnym, można ją dostrzec w specyficznych kadrach wideo Romans w bardzo złym guście, działaniach performatywnych Performance for man, czy symbolicznym potraktowaniu koloru w cyklu Hysteria.

Sięga ona do filmów reżyserów z pokolenia objętego wojenną traumą i traktuje sceny found-footage jako jeden z elementów konstruujących dramaturgię jej obrazów. Artystka pracując na płótnie wykonuje gest zmazywania wcześniej namalowanego obrazu. Podejmuje wątek widzialności obrazów, poprzez analizę akademickiej poprawności i naturalnej potrzebie jej przekraczania, odwołuje się do stereotypu dotyczącego emocjalności kobiet w ujęciu filmowym.

Ważną strategią obrazowania w pracach Olgi jest kamuflaż, odnosi się w nim do refleksji nad uprzedmiotowieniem dzikich zwierząt w pop kulturze, także wykorzystaniem właściwości mimetycznych w przemyśle zbrojeniowym. Prace Dziubak osadzają się pomiędzy tym co pozornie atrakcyjne i przyjemne, a tym co pod tym pozorem zostało ukryte.

Kamil Kuskowski

 


 

Ur. w 1991 roku w Garwolinie

Zajmuje się badaniem potencjału obrazu, kpiąc z definicji i ustalając nowe granice. Zagadnieniem uwidaczniającym się w jej pracach jest kamuflaż. Przejawia się on w działaniach na polu multimedialnym, przywiązując dużą wagę do malarstwa i performansu. Syntetyzuje pop-kulturę wizualną wywodzącą się z archiwów. Obrazy balansują na granicy fetyszu i gadżetu.

Studia
2014–16 – Akademia Sztuki w Szczecinie, Wydział Malarstwa i Nowych Mediów, Multimedia
2011–14 – Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, Wydział Malarstwa, Malarstwo

Wystawy
2016 – There is nothing to think. It’s good. I feel totally strange, Terminal 08, Gorzów Wielkopolski
2016 – LOCAL PRESSURE, ul. Ratajczaka 39, Poznań
2016 – Animal Planet, Obrońców Stalingradu, Szczecin
2016 – LOCAL TEMPERATURE, Obrońców Stalingradu, Szczecin
2015 – Palazzo de Aur, Obrońców Stalingradu, Szczecin
2015 – Rybie Oko 8, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk
2015 – Klasycy i Adepci Polskiej Sztuki performance, ASP Katowice
2015 – Częstotliwość, OFF Marina, Szczecin
2015 – Polowanie, ul. Romanowicza 4, Kraków
2014 – GOGOLFEST, Ukraina, Kijów
2014 – Książki Artystyczne, Galeria Miejska Arsenał, Poznań
2014 – BONUS TRACK, Willa Hermana, Poznań
2014 – Obrazy dla realnego świata, Ptapty, Poznań
2013 – Majowe, WOAK, Toruń
2013 – MarketART, Stary Browar, Słodownia, Poznań

Działania
2015 – Doba Hotelowa, 9 Koło Czasu, CSW Toruń
2015 – Rysunek w kącie, Perfex, Poznań
2015 – Chceckpoint #8, Poznań
2015 – Manifest senny, Senno Płynnie, al. Piastów 65, Szczecin
2014 – Superpozycja, 7 Koło Czasu, CSW Toruń,
2014 – Ukraińskie Matki, Tydzień Sztuki Aktualnej, Lwów
2014 – wy:szyj wy:pisz wy:maluj, Generator MALTA Festival Poznań
2014 – Performance for man, Interakcje, Piotrków Trybunalski
2014 – Apel, Galeria Jednego Obrazu, Lublin
2012 – PERFORACJE, festiwal Interakcje, Sokołowsko