Geppert 12.


Radosław Szlęzak

Radosław Szlęzak urodził się w 1989 roku w Gliwicach. Dyplom obronił w 2015 roku na Wydziale Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie jest studentem I roku Środowiskowych Studiów Doktoranckich na w/w uczelni. W swojej pracy wykorzystuje różne media - malarstwo, kolaż, fotografię, wideo i instalację, z pomocą których analizuje związki między różnymi poznawczymi dyscyplinami, jak antropologia, medycyna czy teoria sztuki. Konceptualna praktyka i ideologia zaś dostarcza konkretnych, gotowych modeli/matryc do przeprowadzania owych analiz – czy raczej operacji – na styku „cielesnej obecności obrazu oraz psychologii percepcji”. Szlęzak zainteresowany jest nie tyle problematyzowaniem sensowności malarskiego obrazowania, ile badaniami możliwości tego medium  do formułowania konkretnych pytań: jak uwarunkowana jest percepcja, czy istnieją rzeczywiste związki sztuki z nauką, czy posiada jeszcze potencjał i świeżość do snucia kolejnych, nowych narracji – czy zostaje mu tylko niezmącona tautologiczna medytacja nad swoim językiem i historią? Szlęzak ostrożnie odpowiada na te pytania, unikając łatwych rozwiązań i pokus spektakularnych możliwości języka wizualnego sztuki współczesnej. Świadomy własnych ograniczeń, „na własną rękę”, prawie po amatorsku, przeprowadza swoje proste eksperymenty, radykalnie odzierając sztukę z uwodzącego blichtru i konserwatywnych w istocie „wiecznych powrotów” starych awangardowych praktyk. Jego postawa to raczej model Robinsona Crusoe – zmuszonego do odtwarzania fragmentów utraconego świata, do zbudowania nowej, zredukowanej i radykalnie pragmatycznej rzeczywistości, w której rządzą dyscyplina i kalwińska surowość.

Radosław Szlęzak studiował również pod moim okiem, co pozwala mi w miarę rzetelnie odczytać zarówno jego artystyczne aspiracje, jak i złudzenia. To, co daje mi pewność w wyborze jego osoby, to dystans, jaki zachowuje do obecnej rzeczywistości artystycznej jego środowiska i pokoleniowo podobnych artystów – koncentrując się na własnych intelektualnych poszukiwaniach i formułowaniu odrębnego artystycznego języka.

Grzegorz Sztwiertnia

 


 

Ur. w 1989 roku

Studiował na Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki w Krakowie na Wydziale Malarstwa, dyplom uzyskał w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka w 2015 roku.

Wystawy
2016 – Anomalie, pokaz indywidualny, Małopolski Ogród Sztuki, Kraków
2016 – Nuda, wystawa zbiorowa, Skład Długa, Kraków
2015 – Minus jeden, wystawa zbiorowa, Galeria Wydziału Malarstwa ASP, Kraków
2015 – Wystawa najlepszych dyplomów ASP w Krakowie, Pałac Sztuki, Kraków
2015 – Nowy Obraz/Nowe spojrzenie, wystawa zbiorowa, Galeria UAP Poznań i Galeria BWA MOS Gorzów Wielkopolski
2015 – Wystawa Studentów krakowskiej ASP w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa
2014 – The Best of… ASP 2012–2013, wystawa zbiorowa, galeria Akademia w Bronowicach, Kraków
2014 – Dzikość serca, wystawa zbiorowa, Browar Lubicz, Kraków
2014 – Nagie ściany są piękne, wystawa zbiorowa, Browar Lubicz, Kraków
2013 – Imaginary Landscape II , The Museum of Contemporary Art (MOCA), wystawa zbiorowa, Tajpej, Tajwan
2013 – spEEd, wystawa zbiorowa, Galeria the greenroom, Kraków
2013 – Zielona Marchewka, wystawa zbiorowa, Fundacja Zielonej Marchewki, Warszawa
2013 – Inspiracje: porządek i przypadek, wystawa zbiorowa, Muzeum Sztuki i Techniki japońskiej MANGGHA, Kraków
2013 – Patol, Pracownia Emilia, ul. Emilii Plater 2/5, Kraków
2012 – Drugie Danie, wystawa zbiorowa, Wiarus Gallery, Kraków
2012 – Prod.Kon.Rod – Sekcja Eksperymentalna Miesiąca Fotografii w Krakowi, wystawa zbiorowa, Bunkier Sztuki, Kraków

Osiągnięcia artystyczne
2015 – finalista przeglądu malarskiego Nowy Obraz/Nowe spojrzenie, Poznań
2015 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stypendium Małopolskiej Fundacji Stypendialnej Sapere Auso

Konkursy
2014 – Finalista międzynarodowego konkursu Imaginary Landscape II, The Museum of Contemporary Art (MOCA), Tajpej, Tajwan
2014 – Finalista ogólnopolskiego przeglądu malarskiego Zielona Marchewka, Fundacja Zielonej Marchewki, Warszawa
2014 – Laureat konkursu Inspiracje: porządek i przypadek, ASP, Kraków